Bibliografia o PTO

Bibliografia o PTO

Zastosowano układ chronologiczny

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne // „Rocznik Orientalistyczny”. – T. 2 (1919/1924), [wyd.] 1925, s. 336-340.

Otwarcie IX Zjazdu Orientalistów Polskich / Ananiasz Zajączkowski // „Przegląd Orientalistyczny”. – Z. 2 (1949), wyd. 1950, s. 3-8.

Otwarcie XIV Zjazdu Orientalistów Polskich / Ananiasz Zajączkowski // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1956, nr 4 (20), s. 471-475.

O XIV Zjeździe Orientalistów Polskich / Stanisław Kałużyński // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1956, nr 4 (20), s. 477-482.

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne / Jan Reychman // „Nauka Polska”. – 1963, nr 4, s. 107-116.

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne / Jan Reychman // W: Archiwum PAN w Warszawie: Materiały Jana Reychmana, sygn. III-168, j. 26, k. 227.

XVIII Zjazd Orientalistów Polskich / Edward Szymański // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1965, nr 2 (54), s. 147-151.

XIX Zjazd Orientalistów Polskich / Edward Szymański // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1967, nr 1 (61), s. 55-61.

XX Zjazd Orientalistów Polskich / Aleksander Dubiński // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1969, nr 2 (70), s. 159-163.

Pół wieku Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego / Stanisław Kałużyński // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1972, nr 3 (83), s. 211-220.

Polish Oriental Society / Leszek Cyrzyk // „Studies on the Developing Countries”. – 1974, no 5, s. 114-126.

Jubileusz „Przeglądu Orientalistycznego” / Stanisław Kałużyński // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1976, nr 4 (100), s. 327-333.

The Polish Oriental Society studies. Oriental civilization and culture // „Baghdad Observer”. – 12.05.1976.

Stan organizacyjny, działalność i dorobek PTO w okresie minionego 25-lecia (materiał dla Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN opracowany w związku z obchodami 25-lecia PAN celem dokonania oceny pracy PTO) / Leszek Cyrzyk. – 1977, 6 stron// W: Archiwum PAN w Warszawie: Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, sygn. II-69, wyk. 672/61.

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne / Włodzimierz Zajączkowski // W: Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 1, Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce / red. nauk. Leon Łoś, oprac. Barbara Krajewska-Tartakowska z udziałem Joanny Grabowskiej i Joanny Kurjaty. – Wrocław : Zakł. Narod. Im. Ossolińskich, 1978. – S. 154-155.

XXIII Zjazd Orjentalistów Polskich / oprac.: W. Tyloch, M. Mejor i R. Sławiński // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1978, nr 2 (106), s. 170-175.

XXIV Zjazd Orientalistów Polskich / S.K., M. M., T. Ż. // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1981, nr 3 (19), s. 281-284.

Historia Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (z okazji jubileuszu 60-lecia PTO) / Leszek Cyrzyk // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1983, nr 1/4 (125/128), s. 3-9.

Zjazdy Orientalistów Polskich / Stanisław Kałużyński // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1986, nr 1/2 (137/8), s. 3-13.

A historical outline of the Polish Oriental Society / Leszek Cyrzyk // „Studies on the Developing Countries”. – 1987, no 4, s. 183-189.

70 lat Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego / Leszek Cyrzyk // „Przegląd Orientalistyczny”. – 1992, nr 1/4 (161/164), s. 3-8.

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne : dzieje i dorobek w zarysie / Marek M. Dziekan, Leszek Cyrzyk // „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”. – 3, 1/2 (1997), s. 59-63.

Jubileuszowe retrospekcje : (kartki z historii PTO w XX w.) / Stanisław Kałużyński // „Przegląd Orientalistyczny”. – 2003, nr 3/4 (206/207), s. 127-143.

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne / Maria Kozłowska // W: Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 1, Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce / red. nauk. Barbara Sordylowa ; oprac. zespół pod kier. Barbary Krajewskiej-Tartakowskiej ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka PAN w Warszawie. Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. – Wyd. nowe. – Warszawa : Biblioteka PAN, 2004. – S. 267-272.

„Przegląd Orientalistyczny” jako czasopismo Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego / Danuta Stasik // „Przegląd Orientalistyczny”. – 2012, nr 1/2 (241/242), s. 11-15.

„Rocznik Orientalistyczny” jako czasopismo Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 1919-1952 / Marek M. Dziekan // „Przegląd Orientalistyczny”. – 2012, nr 1/2 (241/242), s. 3-10.

XXXIV Zjazd Orientalistów Polskich : jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 1922-2012 / [przygot. Maria Kozłowska ; przy współudziale członków Zarządu Głównego PTO kadencji 2009-2012]. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, 2012. [Druk ulotny].

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne 1922-2013 i jego dorobek naukowy i popularyzatorski / Marek M. Dziekan // W: Towarzystwa Naukowe w Polsce : dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kruszewski. – Warszawa : Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, 2013. – S. 64-79. – http://www.pte.pl/pliki/pdf/Towarzystwatom1-druk.pdf.

Orient w poszukiwaniu tożsamości : materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistycznej, Warszawa 20-21 X 2014 / redakcja naukowa Agata Bareja-Starzyńska i Marek M. Dziekan ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne przy współpracy Komitet Nauk Orientalistycznych PAN i Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.

e-book: Orient w poszukiwaniu tożsamości. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistycznej, Warszawa 20-21 X 2014 / redakcja naukowa Agata Bareja-Starzyńska i Marek M. Dziekan ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne przy współpracy Komitet Nauk Orientalistycznych PAN i Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. (opublikowany na stronie PTO www.pto.orient.uw.edu.pl).

[14-05-2015]