Lista recenzentów

Lista recenzentów

Od 2012
Monika Browarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Lidia Kasarełło (Uniwersytet Warszawski)
Kamil Kuraszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Marek Mejor (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Pachniak (Uniwersytet Warszawski)
Sven Sellmer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Ewa Siemieniec-Gołaś (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Stroński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Lidia Sudyka (Uniwersytet Jagielloński)
Sylwia Surdykowska (Uniwersytet Warszawski)
Piotr Taracha (Uniwersytet Warszawski)
Anna Trynkowska (Uniwersytet Warszawski)

[9-03-2015]