PO 3-4_2016

„PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY”   3-4 / 2016

 

Artykuły

Gilewski Grzegorz
Działalność dydaktyczno-naukowa Mohameda Sadyka Beja Agabejzadze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1927–1944  (269-285)

Hachlica Mateusz
Wizerunek Egiptu we wspomnieniach pastora Henryka Leopolda Bartscha  (287-295)

Kłagisz Mateusz
Między tradycją a nowoczesnością. Czterowiersze Chalilullaha Chaliliego  (297-311)

Kurowska Justyna
Motywy erotyczne i tanatyczne w powieści Kostnica Dźagdamby Prasada Dikszita (313-325)

Michoński Dominik
Pojęcie Prawa (fa) w dziele Prawo rytualne islamu (Tianfang Dianli) Liu Zhi  (327-341)

Rodziewicz Magdalena
Kalām-e dżadid. Teologia współczesnego człowieka jako projekt irańskich intelektualistów religijnych (343-360)

Sobczyk Małgorzata
Praktyki magiczne w japońskich nowożytnych narracjach o chrześcijaństwie (361-371)

Uszpolewicz Michał
Turystyka nostalgiczna a polityka historyczna w Chinach  (373-379)

 

Utwory literackie

Mangeś Dabral, Wiersze  (z hindi przełożyła Danuta Stasik)  (381-388)

Mohammad Reza Kalhor, O poetach i Polakach (z perskiego przełożyła Ivonna Nowicka)  (389-394)

 

Recenzje

Kanarkowski Radosław
Kinga Paraskiewicz, Irańskie nomina agentis z sufiksem -tar  (395-397)

Kłagisz Mateusz
Kinga Paraskiewicz, Historyczna wizyta Amanullaha Chana, króla Afganistanu w Europie (1927-1928)  (398-399)

 

Kronika

Z ruchu naukowego na polu orientalistyki

Działalność PTO  (405)

Kronika kulturalna  (413)