PO 1-2/2016

„PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY”   1-2 / 2016

 

Artykuły

Baranowski Krzysztof J.
Inskrypcja staro-hebrajska z Siloe jako świadectwo pamięci historycznej  (3-12)

Bednarczyk Michał Jan
Pierwsza wizyta polskiej delegacji partyjno-rządowej w Chińskiej Republice Ludowej w 1954 r. w świetle artykułów „Trybuny Ludu” (13-30)

Borkowski Mikołaj Piotr
Obraz Arabów w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej w świetle Nowych Aten B. Chmielowskiego i Świata we wszystkich częściach większych i mniejszych… W.A. Łubieńskiego  (31-43)

Browarczyk Monika
Pamięć i niepamięć. Pamięć historyczna a indyjskie narracje autobiograficzne (45-55)

Budziszewska Nina
Mahan atman, czyli zapomniany poziom wyższej świadomości jogicznej w naukach przedklasycznej sankhji i jogi  (57-72)

Drozd Andrzej
Inskrypcje na tatarskim cmentarzu w Osmołowie (73-88)

Kończak Izabela
Nowi muzułmanie w Rosji  (89-99)

Kordzińska-Nawrocka Iwona
„Seriale-rzeki” (taiga dorama) telewizji NHK a pamięć zbiorowa we współczesnej Japonii  (101-115)

Kubarek Magdalena
„Umar pojawia się w Jerozolimie”. Pamięć historyczna a ideologia  (117-129)

Łukaszyk Ewa
Al-Andalus: transkulturowa przestrzeń pamięci  (131-140)

Maj Ewa
Relacja z wizyty ministra spraw zagranicznych Mariana Orzechowskiego w Teheranie (2-3 luty 1987)  (141-153)

Maśko Adrianna
Refleksje o emigracji w dwóch powieściach irackiej pisarki In’am Kaczaczi  (155-167)

Niechciał Paulina
Tożsamość narodowa po tadżycku – odtwarzanie koncepcji narodu i jego historii w przestrzeni publicznej Republiki Tadżykistanu  (169-182)

Pawlina Agata
Przegląd wątków orientalnych w muzyce klasycznej Europy w kontekście saidowskiej teorii orientalizmu  (183-202)

Stanek Kamila Barbara
Zazdrość w przysłowiach i frazeologizmach tureckich  (203-215)

 Sudyka Lidia
Zapomniana poezja. Sanskrycka twórczość kobiet z rodu władców Koczinu  (217-230)

Wolny Edyta
Historia w egipskich podręcznikach do wychowania muzułmańskiego (2013/2014 do 2015/2016) jako czynnik kształtujący postawy uczniów  (231-240)
 

Utwory literackie

„Sprzedać książki” Orhana Pamuka  (241-244)

 

Kronika

Z ruchu naukowego na polu orientalistyki

Działalność PTO  (253)

Kronika kulturalna  (254)
 

Obituaria

Irena Okruszko  (257)

Jerzy Sie Grabowski  (258)