WŁADZE

WŁADZE 2021-2024

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes: dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA, prof. ucz.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Wiceprezes: prof. zw. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Orientalistyki, Kraków
Wiceprezes: prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
Uniwersytet Łódzki, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Łódź
Sekretarz: dr hab. Marzanna POMORSKA
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Orientalistyki, Kraków
Skarbnik: dr Jan ROGALA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa

CZŁONKOWIE

dr Joanna DOLIŃSKA-STRELTSOV
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa
dr hab. Izabela KOŃCZAK, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Łódź
dr hab. Marcin GRODZKI, prof. ucz.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Członek:

 

 


WŁADZE 2018-2021

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes: prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
Uniwersytet Łódzki, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Łódź
Wiceprezes: dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Wiceprezes: prof. zw. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Orientalistyki, Kraków
Sekretarz: dr Magdalena KUBAREK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Orientalistyki
Skarbnik: dr Jan ROGALA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa

CZŁONKOWIE

mgr Maria KOZŁOWSKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa
dr Sylwia FILIPOWSKA
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. zw. dr hab. Marek MEJOR
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: mgr Bogusław R. ZAGÓRSKI
Uniwersytet Warszawski
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Marcin GRODZKI
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Członek: dr hab. Michał MOCH
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 


WŁADZE 2015-2018

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes: prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
Uniwersytet Łódzki, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Łódź

Wiceprezes: dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa

Wiceprezes: prof. zw. dr hab. Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Orientalistyki, Kraków

Sekretarz: dr Magdalena KUBAREK (od 28.11.2016)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Maria KOZŁOWSKA (do 28.11.2016)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa

Skarbnik: dr Jan ROGALA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa


Członkowie:
mgr Maria KOZŁOWSKA (do 28.11.2016)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa
dr Magdalena KUBAREK (od 28.11.2016)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Orientalistyki
prof. zw. dr hab. Marek MEJOR
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: mgr Bogusław R. ZAGÓRSKI
Instytut Ibn Chalduna, Piastów
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Irena KAŁUŻYŃSKA
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Członek: prof. dr hab. Elżbieta GÓRSKA
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Orientalistyki, Kraków

 


WŁADZE 2012-2015

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes: prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
Uniwersytet Łódzki. Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Wydziału Studiów, Międzynarodowych i Politologicznych, Łódź

Wiceprezes: prof. zw. dr hab. Marek MEJOR
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Katedra Orientalistyki, Poznań

Wiceprezes: prof. dr hab. Danuta STASIK
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa

Sekretarz: mgr Maria KOZŁOWSKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa

Skarbnik: mgr Barbara WRONA
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa

Członkowie:
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Katedra Orientalistyki, Poznań

prof. dr hab. Elżbieta GÓRSKA
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Orientalistyki, Kraków

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: mgr Bogusław R. ZAGÓRSKI
Instytut Ibn Chalduna, Piastów

Zastępca przewodniczącego: dr hab. Irena KAŁUŻYŃSKA
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Członek: dr Zofia NIEDŹWIECKAWŁADZE 2009-2012

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. zw. dr hab. Marek MEJOR
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Katedra Orientalistyki, Poznań

Wiceprezes: prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
Uniwersytet Łódzki. Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Wydziału Studiów, Międzynarodowych i Politologicznych, Łódź
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa

Wiceprezes: prof. dr hab. Romuald HUSZCZA
Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyczny, Warszawa
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Orientalistyki, Kraków

Sekretarz: mgr Maria KOZŁOWSKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Warszawa

Skarbnik: mgr Barbara WRONA
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa

Członkowie:
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Katedra Orientalistyki, Poznań

prof. dr hab. Elżbieta GÓRSKA
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Orientalistyki, Kraków

prof. dr hab. Danuta STASIK
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: mgr Bogusław R. ZAGÓRSKI
Instytut Ibn Chalduna, Piastów

Zastępca przewodniczącego: dr hab. Irena KAŁUŻYŃSKA
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny, Warszawa
Członek: dr Zofia NIEDŹWIECKAWŁADZE 2006-2009

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. zw. dr hab. Marek MEJOR
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Wiceprezes: prof. zw. dr hab. Marek DZIEKAN
Uniwersytet Łódzki. Instytut Studiów Międzynarodowych, Łódź
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Wiceprezes: prof. dr hab. Romuald HUSZCZA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Sekretarz: mgr Maria KOZŁOWSKA
Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Skarbnik: mgr Barbara WRONA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Członkowie:
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

dr hab. Elżbieta GÓRSKA
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Orientalnej, Kraków

prof. dr hab. Danuta STASIK
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: mgr Bogusław R. ZAGÓRSKI
Instytut Ibn Chalduna, Piastów

Członkowie:
dr Zofia NIEDŹWIECKA
dr Agnieszka ZASTAWNA

WŁADZE 2003-2006

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. zw. hab. Marek MEJOR
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa\

Wiceprezes: prof. dr hab. Henryk JANKOWSKI
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Orientalistyczny (do 30.IV.2005 Katedra Orientalistyki), Poznań

Wiceprezes: prof. zw. hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Sekretarz: mgr Maria KOZŁOWSKA
Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Skarbnik: mgr Barbara WRONA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Członkowie:
dr hab. Elżbieta GÓRSKA
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Orientalnej, Kraków

prof. dr hab. Danuta STASIK
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: mgr Bogusław R. ZAGÓRSKI
Zastępca przewodniczącego: mgr Krystyna WOJAKOWSKA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

członek: prof. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Orientalnej, Kraków


WŁADZE 2000-2003

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. zw. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Wiceprezes: prof. dr hab. Marek MEJOR
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Wiceprezes: prof. hab. Ewa PAŁASZ-RUTKOWSKA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Sekretarz: mgr Maria KOZŁOWSKA
Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Skarbnik: mgr Barbara WRONA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

Członkowie:
dr hab. Elżbieta GÓRSKA
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Orientalnej, Kraków

prof. dr hab. Romuald HUSZCZA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

prof. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Orientalnej, Kraków

dr hab. Danuta STASIK
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: prof. dr hab. Marek DZIEKAN
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa
Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Stanisław PIŁASZEWICZ
 Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa
członkowie:
dr Ewa SIWIERSKA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa
mgr Krystyna WOJAKOWSKA
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa

mgr BOGUSŁAW R. ZAGÓRSKI

zastępcy członków:
mgr Irena OKRUSZKO
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa
prof. dr hab. Bogdan SKŁADANEK
Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny, Warszawa 


WŁADZE 1997-2000

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. zw. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Wiceprezes: mgr Leszek CYRZYK
Wiceprezes: prof. dr hab. Czesław ZWIERZ
Sekretarz: mgr Maria KOZŁOWSKA
Skarbnik: mgr Barbara WRONA
Członkowie:
dr Elżbieta GÓRSKA
dr Ewa PAŁASZ-RUTKOWSKA

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: dr Marek M. DZIEKAN
Wiceprzewodniczący: dr Zdzisław KAPERA
członkowie:
mgr Krystyna WOJAKOWSKA
prof. dr hab. Bogdan SKŁADANEK
dr Stanisław CINAL

WŁADZE 1994-1997
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. zw. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Wiceprezes: dr Aleksander DUBIŃSKI
Wiceprezes: prof. dr hab. Czesław ZWIERZ
Sekretarz: dr Marek DZIEKAN
Skarbnik: prof. dr hab. Bogdan SKŁADANEK
Członkowie:
dr Zdzisław KAPERA
prof. dr hab. Alfred MAJEWICZ

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław PAŁUBICKI
Zastępca przewodniczącego: mgr Leszek CYRZYK
członkowie:
mgr Małgorzata ŁABĘCKA-KOECHEROWA
mgr Maria KOZŁOWSKA
mgr Bogusław ZAGÓRSKI

WŁADZE 1991-1994
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. zw. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Wiceprezes: dr Aleksander DUBIŃSKI
Wiceprezes: prof. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI
Wiceprezes: dr hab. Czesław ZWIERZ
Sekretarz: mgr Leszek CYRZYK
Skarbnik: dr Wojciech HENSEL
Członek prezydium: dr Marek DZIEKAN
Członkowie Zarządu:
dr Zdzisław KAPERA
mgr Tadeusz KORSAK
mgr Maria KOZŁOWSKA
prof. dr hab. Bogdan SKŁADANEK
mgr Anna SULIMOWICZ
dr Jerzy TULISOW
mgr Bogusław ZAGÓRSKI

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: doc. dr hab. Władysław PAŁUBICKI
Zastępca przewodniczącego: mgr Maria SZYBURSKA
członkowie:
dr Stanisław CINAL
mgr Zofia IZRAILEWSKA
mgr Małgorzata ŁABĘCKA-KOECHEROWA
mgr Barbara MICHALAK
mgr Irena OKRUSZKO

WŁADZE 1987-1991
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. zw. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Wiceprezes: prof. dr hab. Maria KOWALSKA
Wiceprezes: dr Aleksander DUBIŃSKI
Wiceprezes: dr hab. Czesław ZWIERZ
Sekretarz: mgr Leszek CYRZYK
Skarbnik: dr Wojciech HENSEL
Członek prezydium: prof. dr hab. Edward SZYMAŃSKI
Członkowie Zarządu:
doc. dr hab. Jan BRAUN
prof. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI
dr Zdzisław KAPERA
prof. dr hab. Bogdan SKŁADANEK
prof. dr hab. Witold TYLOCH
mgr Bogusław ZAGÓRSKI
mgr Maciej ZIĘBA

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: doc. dr hab. Władysław PAŁUBICKI
Zastępca przewodniczącego: mgr Roman MARCINKOWSKI
członkowie:
mgr Barbara CHWILCZYŃSKA
mgr Maria KOZŁOWSKA
dr Wojciech SZYMBORSKI
mgr Adam WINIARZ
mgr Barbara WRONA

WŁADZE 1984-1987
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes honorowy: prof. dr hab. Tadeusz LEWICKI
Prezes: prof. zw. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Wiceprezes: dr Aleksander DUBIŃSKI
Wiceprezes: prof. dr hab. Maria KOWALSKA
Wiceprezes: prof. dr hab. Bogdan SKŁADANEK
Sekretarz: mgr Leszek CYRZYK
Skarbnik: dr Wojciech HENSEL
Członek prezydium: doc. dr hab. Czesław ZWIERZ
Członkowie Zarządu:
mgr Monika CHWILCZYŃSKA
dr Zofia JÓZEFOWICZ-CZABAK
dr Zdzisław KAPERA
mgr Małgorzata ŁABĘCKA-KOECHEROWA
doc. dr hab. Władysław PAŁUBICKI
mgr Maria TOROWA
mgr Bogusław ZAGÓRSKI

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: doc. dr hab. Janusz DANECKI
Zastępca przewodniczącego: mgr Maria KOZŁOWSKA
członkowie:
mgr Lucyna ANTONOWICZ-BAUER
mgr Sławomir CIEŚLIKOWSKI
doc. dr hab. Zbigniew CYWIŃSKI
doc. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ
dr Teresa NAGRODZKA-MAJCHRZYK

WŁADZE 1980-1984
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes honorowy: prof. dr hab. Tadeusz LEWICKI
Prezes: prof. zw. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Wiceprezes: dr Aleksander DUBIŃSKI
Wiceprezes: doc. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ
Wiceprezes: prof. dr hab. Włodzimierz ZAJĄCZKOWSKI
Sekretarz: mgr Leszek CYRZYK
Skarbnik: dr Wojciech HENSEL
Członek prezydium: dr Czesław ZWIERZ
Członkowie Zarządu:
doc. dr hab. Jan BRAUN
mgr Sławomir CIEŚLIKOWSKI
prof. dr hab. Zbigniew CYWIŃSKI
doc. dr hab. Maria KOWALSKA
prof. dr hab. Mieczysław J. KÜNSTLER
mgr Marek MEJOR
doc. dr hab. Andrzej ZABORSKI

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: doc. dr hab. Tadeusz MAJDA
Zastępca przewodniczącego: dr Halina OGAREK-CZOJ
członkowie:
dr Stanisław GODZIŃSKI
mgr Zdzisław KAPERA
doc. dr hab. Władysław PAŁUBICKI
doc. dr hab. Bogdan SKŁADANEK
mgr Ewa STEC-GÓRSKA

 


WŁADZE 1968-1971

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: prof. dr Tadeusz LEWICKI
Wiceprezes: dr Tadeusz POBOŻNIAK
Wiceprezes: dr Edward SZYMAŃSKI
Sekretarz: mgr Leszek CYRZYK
Skarbnik: dr Aleksander DUBIŃSKI
Członkowie: 
dr Zygmunt ABRAHAMOWICZ
prof. dr Jan REYCHMAN
dr Bogdan SKŁADANEK
dr Włodzimierz ZAJĄCZKOWSKI

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
dr Jan BRAUN
mgr Stanisław GODZIŃSKI
mgr Halina NATORF
płk. Józef SULIMOWICZ
mgr Maria TOROWA

 


WŁADZE 1954

Prezes: prof. dr Ananiasz ZAJĄCZKOWSKI
Wiceprezes: prof. dr Witold JABŁOŃSKI
Wiceprezes: prof. Tadeusz LEWICKI
Sekretarz: mgr Aleksy DĘBNICKI
Skarbnik: prof. dr Janusz CHMIELEWSKI
Członkowie:
dr Renata KOHNOWA
prof. dr Marian LEWICKI
prof. dr Jan REYCHMAN
prof. dr Stefan STRELCYN

WŁADZE 1952
Prezes: prof. Ananiasz ZAJĄCZKOWSKI
Wiceprezes: prof. Witold JABŁOŃSKI
Sekretarz: prof. Marian LEWICKI
Skarbnik: prof. Janusz CHMIELEWSKI
Członkowie:
dr Renata KOHNOWA
prof. Tadeusz LEWICKI
prof. Zygmunt RYSIEWICZ
prof. Stefan STRELCYN