Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego

Imię i nazwisko

Instytucja

Data nadania godności Członka Honorowego

Prof. Edward PIEKARSKI  (1858-1934)

1928

Prof. Aleksy KLAWEK  (1890-1969)

Uniwersytet Jagielloński

07.05.1966

Prof. Jerzy KURYŁOWICZ  (1895-1978)

Uniwersytet Jagielloński

07.05.1966

Prof. Ananiasz ZAJĄCZKOWSKI  (1903-1970)

Uniwersytet Warszawski

07.05.1966

Prof. Bobodžan Gafurovič GAFUROV  (1908-1977)

Akademia Nauk ZSRR

07.05.1966

Prof. Georgij Vasil’evič CERETELI  (1904-1973)

Gruzińska Akademia Nauk

07.05.1966

Prof. Jaroslav PRUŠEK  (1906-1980)

Czechosłowacka Akademia Nauk

07.05.1966

Prof. Gülya NÉMETH  (1890-1976)

Węgierska Akademia Nauk

07.05.1966

Prof. Lajos FEKETE   (1891-1969)

Uniwersytet w Budapeszcie

07.05.1966

Prof. Eugeniusz SŁUSZKIEWICZ   (1901-1981)

Uniwersytet Warszawski

10.05.1974

Prof. Rudolf RANOSZEK   (1894-1986)

Uniwersytet Warszawski

10.05.1974

Prof. Nikolaev Aleksandrovič BASKAKOV  (1905-1996)

Akademia Nauk ZSRR

10.05.1974

Prof. Andrej Nikolaevič KONONOV   (1906-1986)

Akademia Nauk ZSRR

10.05.1974

Prof. Siegfried BEHRSING   (1903-1994)

Uniwersytet Humboldtów

w Berlinie

10.05.1974

Prof. Tadeusz LEWICKI    (1906-1992)

Uniwersytet Jagielloński

03.12.1980 (wręcz. 19.10.1984)

XXIV Zjazd Orientalistów Polskich

Czł. Honorowy i Honorowy Prezes

Prof. Józef BIELAWSKI     (1910-1997)

Uniwersytet Warszawski

03.12.1980 (wręcz. 19.10.1984)

XXIV Zjazd Orientalistów Polskich

Mgr Leszek CYRZYK    (1930-2012)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

06.06.1994

XXVIII Zjazd Orientalistów Polskich

Prof. Stanisław KAŁUŻYŃSKI    (1925-2007)

Uniwersytet Warszawski

28.06.2006

XXXII Zjazd Orientalistów Polskich

Mgr Barbara KUCHARSKA

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne

28.06.2006

XXXII Zjazd  Orientalistów Polskich

Andrzej WAWRZYNIAK – kustosz, dyrektor   (1931-2020)

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

28.05.2012

XXXIV Zjazd Orientalistów Polskich

Prof. Tadeusz MAJDA

Uniwersytet Warszawski

05.11.2018

XXXVI Zjazd Orientalistów Polskich

Mgr Maria KOZŁOWSKA

Uniwersytet Warszawski

05.11.2018

XXXVI Zjazd Orientalistów Polskich