Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego

 

Imię i nazwisko

Instytucja

Data nadania godności Członka Honorowego

Prof. Edward PIEKARSKI
(1858-1934)

x

1928

Prof. Aleksy KLAWEK
(1890-1969)

Uniwersytet Jagielloński

7.05.1966

Prof. Jerzy KURYŁOWICZ
(1895-1978)

Uniwersytet Jagielloński

7.05.1966

Prof. Ananiasz ZAJĄCZKOWSKI
(1903-1970)

Uniwersytet Warszawski

7.05.1966

Prof. Bobodžan Gafurovič GAFUROV
(1908-1977)

b. Akademia Nauk ZSRR

7.05.1966

Prof. Georgij Vasil’evič CERETELI
(1904-1973)

Gruzińska Akademia Nauk

7.05.1966

Prof. Jaroslav PRUŠEK
(1906-1980)

Czeska Akademia Nauk

7.05.1966

Prof. Gülya NÉMETH
(1890-1976)

Węgierska Akademia Nauk

7.05.1966

Prof. Lajos FEKETE
(1891-1969)

Uniwersytet w Budapeszcie

7.05.1966

Prof. Eugeniusz SŁUSZKIEWICZ
(1901-1981)

Uniwersytet Warszawski

10.05.1974

Prof. Rudolf RANOSZEK
(1894-1986)

Uniwersytet Warszawski

10.05.1974

Prof. Nikolaev Aleksandrovič BASKAKOV (1905-1996)

b. Akademia Nauk ZSRR

10.05.1974

Prof. Andrej Nikolaevič KONONOV
(1906-1986)

b. Akademia Nauk ZSRR

10.05.1974

Prof. Siegfried BEHRSING
(1903-1994)
Uniwersytet Humboldta
w Berlinie

10.05.1974

Prof. Tadeusz LEWICKI
(1906-1992)

Uniwersytet Jagielloński

3.12.1980(wręcz.19.10.1984)
XXIV Zjazd Orientalistów Polskich
Czł.Honorowy i Honorowy Prezes
Prof. Józef BIELAWSKI
(1910-1997)

Uniwersytet Warszawski

3.12.1980(wręcz.19.10.1984)
XXIV Zjazd Orientalistów Polskich
Mgr Leszek CYRZYK
(1930-2012)

Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych

6.06.1994
XXVIII Zjazd Orientalistów Polskich
Prof. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
(1925-2007)

Uniwersytet Warszawski

28.06.2006
XXXII Zjazd Orientalistów Polskich
Mgr Barbara KUCHARSKA

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne

28.06.2006
XXXII Zjazd
Orientalistów Polskich
Andrzej WAWRZYNIAK – kustosz, Dyrektor

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

28.05.2012
XXXIV Zjazd
Orientalistów Polskich