Biblioteka Wschodnia

W latach 1925-1988 Polskie Towarzystwo Orientalistyczne wydawało serię „Biblioteka Wschodnia”. Jej kontynuacją jest seria „Biblioteka Dzieł Wschodu”, która powstała z inicjatywy Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego w 2006 roku.

Nr 1. Turcja powojenna / Tadeusz Kowalski. – Lwów : Wydaw. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1925. – (Bibljoteka Wschodnia pod red. Polskiego Towarzystwa Orjentalistycznego ; nr 1).

Nr 2. Wybrane pieśni epiczne / Aśwaghosza ; przekł. z sanskrytu [Andrzeja Gawrońskiego]. – Lwów : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1926 (Lwów : Drukarnia Zakł. Narod. im. Ossolińskich). – (Bibljoteka Wschodnia ; nr 2).

Nr 3. Wybrane czterowiersze / Omar Chajjam ; przeł. z oryg. pers. Andrzej Gawroński. – Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1933. – (Bibljoteka Wschodnia ; nr 3).

Nr 4. Historyczna powieść perska : materiały do studiów nad współczesną literaturą Iranu / Franciszek Machalski. – Kraków : Polskie Tow. Orientalistyczne, 1952. – (Biblioteka Wschodnia / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne ; nr 4).

Nr 5. Wschód w literaturze polskiej : zbiór rozpraw / pod red. Jana Reychmana. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. – (Biblioteka Wschodnia / pod red. Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego ; nr 5).

Nr 6. `Ubeid Zakani : błazeństwa i mądrości / Zofia Józefowicz-Czabak ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. – Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akad. Nauk, 1988. – (Biblioteka Wschodnia / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne ; nr 6).