Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny od roku 2020
(od nr 2-3 (274-275)/2020)
Redaktor naczelny: dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA
Członkowie:
dr hab. Iwona KORDZIŃSKA-NAWROCKA
dr hab. Iwona KRASKA-SZLENK
dr Małgorzata RELIGA
dr Magdalena RODZIEWICZ
prof. dr hab. Danuta STASIK
dr Anna SULIMOWICZ-KERUTH
dr Jacek WOŹNIAK

sekretarz redakcji (od nr 1/2021): mgr Magdalena SZPINDLER

(nr 3-4/2017 ~ nr 4/2020):  dr Zuzanna AUGUSTYNIAK


Komitet Redakcyjny od roku 2016
(od nr 1-2 (257-258)/2016)
Redaktor naczelny: dr hab. Agata BAREJA-STARZYŃSKA
Członkowie:
prof. dr hab. Janusz DANECKI
dr hab. Iwona KORDZIŃSKA-NAWROCKA
dr hab. Iwona KRASKA-SZLENK
dr hab. Paulina LEWICKA
prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ (rezygnacja w 2017 r.)
dr Małgorzata RELIGA
dr Magdalena RODZIEWICZ
prof. dr hab. Danuta STASIK
dr Jacek WOŹNIAK

sekretarz redakcji (od nr 3-4/2017): dr Justyna WIŚNIEWSKA-SINGHdr Zuzanna AUGUSTYNIAK

(nr 3-4/2016 ~ nr 1-2/2017): mgr Magdalena SZPINDLER i dr Justyna WIŚNIEWSKA-SINGH

(nr 1-2/2016):  mgr Magdalena SZPINDLERdr Justyna WIŚNIEWSKA-SINGH


Komitet Redakcyjny od roku 2013
(od nr 1-2 (245-246)/2013)
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta STASIK
Członkowie:
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA
prof. dr hab. Janusz DANECKI
dr hab. Iwona KRASKA-SZLENK
dr hab. Paulina LEWICKA
prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ
dr Małgorzata RELIGA
dr Jacek WOŹNIAK


Komitet Redakcyjny od roku 2007
(od nr 3-4 (222-223)/2007)
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta STASIK
Członkowie:
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA
prof. dr hab. Janusz DANECKI
prof. dr hab. Romuald HUSZCZA
dr Paulina LEWICKA
prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ
dr Małgorzata RELIGA
dr Jacek WOŹNIAK


Komitet Redakcyjny od roku 2006
(od nr 3-4 (218-219)/2006)
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta STASIK
Członkowie:
dr Agata BAREJA-STARZYŃSKA
prof. dr hab. Janusz DANECKI
prof. dr hab. Romuald HUSZCZA
mgr Małgorzata ŁABĘCKA-KOECHEROWA
dr Paulina LEWICKA
prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ
dr Małgorzata RELIGA


Komitet Redakcyjny od roku 2005
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta STASIK
Członkowie:
prof. dr hab. Janusz DANECKI
prof. dr hab. Romuald HUSZCZA
prof. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
mgr Małgorzata ŁABĘCKA-KOECHEROWA
dr Paulina LEWICKA
prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ
dr Małgorzata RELIGA

Komitet Redakcyjny od roku 2003
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta STASIK
Członkowie: prof. dr hab. Janusz DANECKI
prof. dr hab. Romuald HUSZCZA
prof. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
mgr Małgorzata ŁABĘCKA-KOECHEROWA
prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ
prof. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA
dr Małgorzata RELIGA

Komitet Redakcyjny od roku 2001
Komitet Redakcyjny w latach 2001-2002
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław KAŁUŻYŃSKI
Członkowie:
prof. dr hab. Romuald HUSZCZA
mgr Małgorzata ŁABĘCKA-KOECHEROWA
prof. dr hab. Mikołaj MELANOWICZ
prof. dr hab. Barbara MICHALAK-PIKULSKA
dr hab. Danuta STASIK
Sekretarz: prof. dr hab. Janusz DANECKI