Minione konferencje PTO

Współczesne Trendy Orientalistyki / The 11th International Conference: Current Trends in Oriental Studies, 21-22 listopada 2022
VI Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna: „Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki”
, 19-20 kwietnia 2021
V Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna: „Tradycja i nowoczesność w Azji i Afryce: współistnienie czy konflikt?”, 8-9 kwietnia 2019
IV Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna: „Religia i społeczeństwo – ciągłość czy zmiana?”, 8-9 maja 2017
24th European Conference on South Asian Studies, 27-30 lipca 2016
III Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna: „Pamięć historyczna w kulturach krajów Azji i Afryki”, 18-19 kwietnia 2016
II Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna: „W poszukiwaniu tożsamości narodowej, religijnej i kulturowej w krajach Azji i Afryki”  , 20-21 października 2014
I Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna: „Orientalistyka a potrzeby współczesności – tematy, perspektywy, metodologie”, 14-15 października 2013
Konferencja Naukowa PTO: „Wschód-Zachód: drogi poznania”, 16 listopada 2011
Konferencja Naukowa PTO: „Kultury, języki i literatury ludów Azji i Afryki”, 20 października 2010
Konferencja Naukowa PTO: „Tożsamość globalna a tożsamość regionalna w Azji i Afryce”, 21 listopada 2008
Konferencja Naukowa PTO: „Jubileusz 85-lecia PTO i 75-lecia Instytutu Orientalistycznego UW”, 30 listopada 2007
Konferencja Naukowa PTO, 2 grudnia 2005
Konferencja Naukowa PTO: 90-lecie Rocznika Orientalistycznego, 25 listopada 2004
Konferencja Naukowa PTO, 6-7 czerwca 2002
Sesja Naukowa PTO: „Symbole w kulturach Azji i Afryki”, 7 listopada 2001
Sesja Naukowa PTO: „Zbiory orientalne w Polsce”, 5 listopada 1999
Sesja Naukowa PTO: „Wpływ języków i kultur orientalnych na Europę”, 4 listopada 1998
Sesja Naukowa PTO: „Teoria i praktyka przekładu z języków orientalnych”, 4 grudnia 1996
Konferencja Naukowa PTO: „Języki orientalne w XX wieku – zmiany i kierunki rozwoju, 7 grudnia 1995
Sesja Naukowa PTO: „Studia i badania orientalistyczne w Polsce”, 7 grudnia 1993
Sesja Naukowa PTO: „60-lecie Instytutu Orientalistycznego, 30-lecie Instytutu Krajów Rozwijających się, 70-lecie PTO”, 19-20 listopada 1992
Sesja Naukowa PTO: „Polska i Polacy w krajach Azji i Afryki”, 8 listopada 1989
Sesja Naukowa PTO: „Związki kulturowe Polski z Orientem”, 23 maja 1986
II Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna, 17-18 listopada 1983
Sesja Naukowa PTO: „Jubileusz 50 rocznicy założenia Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i 60-lecia Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego”, 23-24 listopada 1982
Sesja Naukowa PTO: „Teatr i dramat w Azji i Afryce”, 24-25 listopada 1978
Sesja Naukowa PTO: „Azja i Afryka w piśmiennictwie polskim XXX-lecia PRL”, 14-15 listopada 1975
Sesja Naukowa PTO: Jubileusz 50-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, 27-28 października 1972
Sesja Naukowa PTO: „Transkrypcja wyrazów i nazw orientalnych”, 15-16 listopada 1970