Collectanea Orientalia

 

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne wznowiło serię „Collectanea Orientalia”.

W 2012 r. ukazał się jej kolejny numer: nr 1 (17).

 

Spis prac w serii „Collectanea Orientalia. Nowa Seria” (od 2012 r.)
ISSN 2084-4239

 

Nr 1 (17). Dziekan Marek M., Pustynna muza : dwa studia o poezji staroarabskiej. – Warszawa, 2012. – 74 s. – (Collectanea Orientalia. Nowa Seria ; Nr 1 [17]). – ISBN 978-83-934631-0-7

Nr 2 (18). Grodzki Marcin, Przegląd współczesnych teorii naukowych zachodnioeuropejskiej szkoły rewizjonizmu islamistycznego. – Warszawa, 2012. – 63 s. – (Collectanea Orientalia. Nowa Seria ; nr 2 [18]). –  ISBN 978-83-934631-1-4

Nr 3 (19). Kozłowska Maria, przy współpracy Jerzego Tulisowa, Katalog księgozbioru Profesora Władysława Kotwicza. Cz. 1, Numery inwentarzowe 1-800. – Warszawa, 2015. – 122 s. – (Collectanea Orientalia. Nowa Seria ; nr 3 [19]). – ISBN 978-83-934631-2-1

Nr 4 (20). Kozłowska Maria, Katalog księgozbioru Profesora Władysława Kotwicza. Cz. 2, Numery inwentarzowe 801-1400 / redaktor tomu Jerzy Tulisow. – Warszawa, 2018. – 167 s. – (Collectanea Orientalia. Nowa Seria ; nr 4 [20]). – ISBN 978-83-934631-7-6

Nr 5 (21). Kozłowska Maria, Katalog księgozbioru Profesora Władysława Kotwicza. Cz. 3, Numery inwentarzowe 1401-1900 /
redaktor tomu Jerzy Tulisow. – Warszawa, 2019. – 78 s. – (Collectanea Orientalia. Nowa Seria ; nr 5 [21]). – 978-83-934631-8-3

 

Spis prac w serii „Collectanea Orientalia” (lata 1932-1939)
(Serię założył i z własnych funduszów wydawał prof. Władysław Kotwicz (1872-1944), później stała się ona wydawnictwem Katedry Filologii Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jana Kazimierza)
Wersja elektroniczna dostępna na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=102044&tab=3

 Nr 1. Kotwicz Władysław, Le dialecte tongous de Bargouzine : materiaux recueillis par D. Rinčino. – Wilno, 1932. – 23 s. – (Collectanea Orientalia ; Nr 1)

 Nr 2. Kotwicz Władysław, Contributions aux études altaïques. A-B. – Wilno, 1932.– 57 s. – (Collectanea Orientalia ; Nr 2)

 Nr 3. Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych orjentalistycznych znajdujących się w Polsce. – Lwów, 1933. – 81 s. – (Collectanea Orientalia ; nr. 3)

 Nr 4. Kotwicz Władysław, En marge des lettres des il-khans de Perse retrouvées par Abel-Rémusat. – Lwów, 1933. – 48 s. – (Collectanea Orientalia ; nr. 4)

 Nr 5. Zjazdy Orjentalistów Polskich. Warszawa-Wilno (1931-1932). – Wilno, 1934. – 37 s. – (Collectanea Orientalia ; nr. 5)

 Nr 6. Zjazdy Orjentalistów Polskich, III – Kraków 1933, IV – Lwów – 1934. – Wilno, 1934. – 68 s. – (Collectanea Orientalia ; nr. 6)

 Nr 7. V. Zjazd Orientalistów Polskich, Warszawa 1935. Streszczenia referatów. – Lwów, 1935. – 25 s. – (Collectanea Orientalia ; nr. 7)

 Nr 8. Kotwicz Wł. i Kotwiczówna M., Orjentalista Antoni Muchliński : życie i dzieła. – Wilno, 1935. – 63 + Dodatek: Kotwicz Wł., Kotwiczówna M., Orjentalista Antoni Muchliński : życie i dzieła. – Wilno, 1936. – 4 s. – (Collectanea Orientalia ; nr 8)

 Nr 9. Zjazdy Orjentalistów Polskich, V – Warszawa – 1935. – Wilno, 1935. – 32 s. – (Collectanea Orientalia ; nr. 9)

 Nr 10. Kotwicz Władysław, Quelques mots encore sur les lettres des il-khans de Perse retrouvées par Abel-Rémusat. – Wilno, 1936. – 18 s. – (Collectanea Orientalia ; Nr 10)

 Nr 11. VI. Zjazd Orientalistów Polskich, Wilno 1937. Streszczenia zgłoszonych referatów. – Lwów, 1937. – 17 s. – (Collectanea Orientalia ; nr. 11)

 Nr 12. Lewicki Marian, Les inscriptions mongoles inédites en écriture carrée. – Wilno, 1937. – 72s. – (Collectanea Orientalia ; Nr. 12)

 Nr 13. VII Zjazd Orientalistów Polskich, Kraków 1938. Streszczenia zgłoszonych referatów. – Lwów, 1938. – 9 s. – (Collectanea Orientalia ; nr. 13)

 Nr 14. Zawaliński Eugeniusz, Polska w kronikach tureckich XV i XVI w. – Stryj, 1938. – 58 s. – (Collectanea Orientalia ; nr 14)

 Nr 15. Lewicki Marian, Przyrostki przysłówkowe -ra~ -rä, -ru-~ -rü, rï~ -ri w językach ałtajskich. – Wilno, 1938. – 41 s. – (Collectanea Orientalia ; Nr. 15)

 Nr 16. Kotwicz Władysław, La langue mongole, parlée par les Ouïgours Jaunes près de Kan-tcheou d’après les matériaux recueillis par S. E. Malov et autres voyageurs. – Wilno, 1939. – 38 s. – (Collectanea Orientalia ; nr 16)