Prezesi PTO

1922-1923
prezes-założyciel
Andrzej Gawroński (1885-1927)
 
1923-1936, 1937-1939
prezes wybrany na Walnym Zgromadzeniu
Władysław Kotwicz (1872-1944)
 
1936-1937
Wilhelm Michalski (1879-1943)
 
1947-1948
Tadeusz Kowalski (1889-1948)
 
1949-1958
Ananiasz Zajączkowski (1903-1970)
 
1958-1962, 1966-1980
Tadeusz Lewicki (1906-1992)
 
1962-1966
Jan Reychman (1910-1975)
 
1980-2003
Stanisław Kałużyński (1925-2007)
 
2003-2012
Marek Mejor
 
2012-
Marek Dziekan