Sekretarze PTO

1922-1925
Jan Janów (1888-1952)
 
1925-1939
Jerzy Kuryłowicz (1895-1978)
 
1947-1954
Marian Lewicki (1908-1955)
 
1954-1956
Aleksy Dębnicki (1916-1991)
 
1956-1958
Stanisław Kałużyński (1925-2007)
 
1958-1960
Franciszek Machalski (1904-1979)
 
1960-1964
Tadeusz Pobożnak (1910-1991)
 
1964-1966
Edward Szymański
 
1966-1968
Witold Tyloch (1927-1990)
 
1968-1977, 1980-1994
Leszek Cyrzyk (1930-2012)
 
1977-1980
Maciej Popko (1936-2014)
 
1994-1997
Marek M. Dziekan
 
1997-2016
Maria Kozłowska

2016-
Magdalena Kubarek