Rocznik Orientalistyczny

W latach 1925-1953 Polskie Towarzystwo Orientalistyczne wydawało „Rocznik Orientalistyczny” (t. 2-17), obecnie organ Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN.

T. 2 (1919/1924), wyd. 1925
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 3 (1925), wyd. 1927: Pamięci profesora Andrzeja Gawrońskiego, Redaktora „Rocznika Orjentalistycznego”, Założyciela Polskiego Towarzystwa Orjentalistycznego, Organizatora Instytutu Orjentalistycznego we Lwowie, Krzewiciela studjów orjentalistycznych w Polsce, hołd wdzięczności składają orjentaliści polscy
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 4 (1926), wyd. 1928
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 5 (1927), wyd. 1929: ce volume est dédié au XVIIe Congrè s International des Orientalistes à Oxford, le premier convoqué depuis la fondation de notre Revue
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 6 (1928), wyd. 1929
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 7 (1929/1930), wyd. 1931
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 8 (1931-1932), wyd. 1934
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 9 (1933), wyd. 1934
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 10 (1934): Pamięci O. Michała Boyma TJ , Misjonarza przyrodnika sinologa i podróżnika w 275-tą rocznicę Jego zgonu niniejszy tom poświęcają orjentaliści polscy
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 11 (1935), wyd. 1936
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 12 (1936): Pamięci Andrzeja Gawrońskiego w dziesiątą rocznicę Jego zgonu w uznaniu niepożytych zasług na polu orjentalistyki
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 13 (1937), wyd. 1938
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 14 (1938), wyd. 1939
(Lwów : Polskie Towarzystwo Orjentalistyczne)

T. 15 (1939-1949), wyd. 1949
(Kraków : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)

T. 16 (1950), wyd. 1953: Księga dla uczczenia pamięci Władysława Kotwicza (1872-1944) (= Mémorial Władysław Kotwicz (1872-1944))
(Kraków : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)

T. 17 (1951-1952), wyd. 1953: Księga dla uczczenia pamięci Tadeusza Kowalskiego (1889-1948) (= Mémorial Tadeusz Kowalski (1889-1948))
(Kraków : Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)