Inne publikacje

E-BOOK-i

Orient w poszukiwaniu tożsamości
materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistycznej
Warszawa 20-21 X 2014
Orient w poszukiwaniu tozsamosci

*****

Bibliografia Profesora Stanisława Kałużyńskiego : ze wstępem biograficznym (= Bibliography of Professor Stanisław Kałużyński : with a biographical introduction) / Maria Kozłowska ; pod red. Jerzego Tulisowa. – Warszawa : „eMKa”, 2011.

Książka ukazuje się w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin Profesora Stanisława Kałużyńskiego (1925-2007).

Profesor Stanisław Kałużyński światowej sławy uczony – ałtaista, nestor polskiej mongolistyki, badacz języków i kultur Azji Środkowej i Syberii, popularyzator wiedzy o ludach stepowych Azji. Członek honorowy i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz redaktor naczelny „Przeglądu Orientalistycznego”.

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Uhonorowany tytułem Doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Mongolskiego w Ułanbatorze. Członek Honorowy Mongolskiej Akademii Nauk. Wieloletni członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, komitetów redakcyjnych „Rocznika Orientalistycznego” i serii „Prace Orientalistyczne” oraz towarzystw krajowych i zagranicznych.

Dorobek Profesora obejmuje publikacje mongolistyczne, jak i turkologiczne, prace poświęcone egzotycznemu ludowi Sibe, prace z dziejów polskiej orientalistyki i popularnonaukowe książki o Mongolii.

Bibliografia Profesora Stanisława Kałużyńskiego to nie tylko wykaz prac, ale i obszerna biografia – w językach polskim i angielskim – zawierająca wiele informacji z życia i działalności Profesora, przeplatanych nieraz zabawnymi i poruszającymi wątkami. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami przedstawiającymi Profesora w życiu naukowym i prywatnym oraz zdjęciami okładek Jego książek. Uzupełniają ją wstęp do Bibliografii, wykaz skrótów, wykaz referatów krajowych wygłoszonych przez Profesora, indeksy osób i tytułów, bibliografia oraz spis ilustracji.

Jest to bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1952-2008 (s. 73-127), tj. obejmująca prace Profesora, ich recenzje, oraz opracowania o Profesorze, w tym noty biograficzne i nekrologowe. Publikacje zestawiono w układzie chronologicznym, według form piśmienniczych, oraz alfabetycznym. Opisy bibliograficzne podano w formie najpełniejszej i zgodnie z obowiązującymi normami polskimi.