O „Przeglądzie Orientalistycznym”

„Przegląd Orientalistyczny” (ISSN 0033-2283) wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne od 1949 r. Ukazuje się w języku polskim, a od 2008 r. zawiera także angielskie streszczenia artykułów, które są zamieszczane w bazie „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl) znajdującym się na platformie Biblioteka Nauki, w Centrum Otwartej Nauki (CeON) ICM UW (http://yadda.icm.edu.pl). Od roku 2014 w otwartym dostępie (w Bibliotece Nauki, w ramach bazy CEJSH) dostępna jest także pełna wersja artykułów i recenzji: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.de47ef2b-72a1-35ac-aa74-a0662718fe2c.

Pismo w 2007 r. zostało umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), zweryfikowanej w roku 2011 (dyscyplina: Linguistics, kategoria: NAT – krajowe), a od 2015 r. znajduje się na liście ERIH PLUS: http://erihplus.nsd.no/; https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=481656.

„Przegląd Orientalistyczny” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/091ea60cbac32c42a0907de7eb408d18.pdf). Liczba punktów za publikację wynosi 10.

Od 2019 roku redakcja „Przeglądu Orientalistycznego” przyjmuje do druku artykuły po polsku i po angielsku.

 

* * *

Przegląd Orientalistyczny

Chcesz wiedzieć więcej o Oriencie?
o Japonii, Korei, Chinach, Azji Środkowej, krajach arabskich, o Afryce;
a może o Karaimach, Tatarach, Ormianach
i innych mniejszościach orientalnych zamieszkałych w Polsce od XIV wieku?

czytaj
Przegląd Orientalistyczny
czasopismo wydawane w języku polskim
przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne,
jedno z najstarszych polskich towarzystw naukowych,
założone w 1922 roku we Lwowie
przez profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza

Przegląd Orientalistyczny
ukazuje się od 1949 roku, w dwóch podwójnych zeszytach rocznie
do 2004 roku wyszło 210 zeszytów
w Przeglądzie Orientalistycznym znajdziesz prace
najwybitniejszych polskich orientalistów,
z czołowych ośrodków naukowych
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i innych,
napisane rzetelnie, fachowo, jasnym i zrozumiałym językiem.