O „Przeglądzie Orientalistycznym”

„Przegląd Orientalistyczny” (ISSN 0033-2283) wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne od 1949 r. Ukazuje się w języku polskim, a od 2008 r. zawiera także angielskie streszczenia artykułów, które są zamieszczane w bazie „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl) znajdującym się na platformie Biblioteka Nauki, w Centrum Otwartej Nauki (CeON) ICM UW (http://yadda.icm.edu.pl). Od roku 2014 w otwartym dostępie (w Bibliotece Nauki, w ramach bazy CEJSH) dostępna jest także pełna wersja artykułów i recenzji: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.de47ef2b-72a1-35ac-aa74-a0662718fe2c.

Pismo w 2007 r. zostało umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), zweryfikowanej w roku 2011 (dyscyplina: Linguistics, kategoria: NAT – krajowe), a od 2015 r. znajduje się na liście ERIH PLUS: http://erihplus.nsd.no/; https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=481656.

„Przegląd Orientalistyczny” znajdował się do 2019 r. w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/091ea60cbac32c42a0907de7eb408d18.pdf). Liczba punktów za publikację w „Przeglądzie Orientalistycznym” w aktualnym wykazie ministerialnym (XII 2021) wynosi 20 punktów.

Od 2019 roku redakcja „Przeglądu Orientalistycznego” przyjmuje do druku artykuły po polsku i po angielsku.


“Przegląd Orientalistyczny” (Polish Review of Oriental Studies) is one of the oldest Polish journals on Asia and Africa published by the Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (Polish Society for Oriental Studies) which was established in 1922. The first issue of the journal was printed in 1949. Since then it has been one of the journals covering wide range of research articles in diverse disciplines of humanities dealing with Asia and Africa, such as: language studies and linguistics, literature studies, history, studies on culture, history of religion and religions of Asia and Africa as well as political sciences. Until 2019 the articles were published solely in Polish; since 2019 the articles can be submitted in Polish or English.

Since 2015 “Przegląd Orientalistyczny” is in ERIH PLUS reference index: http://erihplus.nsd.no/; https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=481656.