WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Od 2019 roku redakcja „Przeglądu Orientalistycznego” przyjmuje do druku artykuły po polsku i po angielsku.

 

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW TEKSTÓW W JĘZYKU POLSKIM

EDITORIAL GUIDELINES FOR AUTHORS OF ARTICLES IN ENGLISH

Oświadczenie / Statement