Przegląd Orientalistyczny

Przegląd Orientalistyczny

„Przegląd Orientalistyczny” (ISSN 0033-2283) wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne od 1949 r. Ukazuje się w języku polskim, a od 2008 r. zawiera także angielskie streszczenia artykułów, które są zamieszczane w bazie „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl) znajdującym się na platformie Biblioteka Nauki, w Centrum Otwartej Nauki (CeON) ICM UW (http://yadda.icm.edu.pl). Od roku 2014 w otwartym dostępie (w Bibliotece Nauki, w ramach bazy CEJSH) dostępna jest także pełna wersja artykułów i recenzji: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.de47ef2b-72a1-35ac-aa74-a0662718fe2c.

Pismo w 2007 r. zostało umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), zweryfikowanej w roku 2011 (dyscyplina: Linguistics, kategoria: NAT – krajowe), a od 2015 r. znajduje się na liście ERIH PLUS: http://erihplus.nsd.no/; https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=481656.

„Przegląd Orientalistyczny” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/091ea60cbac32c42a0907de7eb408d18.pdf). Liczba punktów za publikację wynosi 10.

******

Przegląd Orientalistyczny

Chcesz wiedzieć więcej o Oriencie?
o Japonii, Korei, Chinach, Azji Środkowej, krajach arabskich, o Afryce;
a może o Karaimach, Tatarach, Ormianach
i innych mniejszościach orientalnych zamieszkałych w Polsce od XIV wieku?

czytaj
Przegląd Orientalistyczny
czasopismo wydawane w języku polskim
przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne,
jedno z najstarszych polskich towarzystw naukowych,
założone w 1922 roku we Lwowie
przez profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza

Przegląd Orientalistyczny
ukazuje się od 1949 roku, w dwóch podwójnych zeszytach rocznie
do 2004 roku wyszło 210 zeszytów
w Przeglądzie Orientalistycznym znajdziesz prace
najwybitniejszych polskich orientalistów,
z czołowych ośrodków naukowych
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i innych,
napisane rzetelnie, fachowo, jasnym i zrozumiałym językiem.

[10-03-2015]

Lista recenzentów

Od 2012
Monika Browarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Lidia Kasarełło (Uniwersytet Warszawski)
Kamil Kuraszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Marek Mejor (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Pachniak (Uniwersytet Warszawski)
Sven Sellmer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Ewa Siemieniec-Gołaś (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Stroński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Lidia Sudyka (Uniwersytet Jagielloński)
Sylwia Surdykowska (Uniwersytet Warszawski)
Piotr Taracha (Uniwersytet Warszawski)
Anna Trynkowska (Uniwersytet Warszawski)

[9-03-2015]