PO_1_2_2017

„PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY”   1-2 / 2017

PEŁNA WERSJA NUMERU

Spis treści

Table of contents

Artykuły

Borek Piotr
Poezja jako forma zapisu historii w Indiach przedkolonialnych. Expositio rerum gestarum w traktacie o metodzie (3-17)

Drozd Andrzej
O twórczości literackiej Tatarów w dobie staropolskiej (19-44)

Dziekan Marek M.
O piśmiennictwie marokańskim w XIX w.: Muḥammad Akansūs (1796-1877) – życie i dzieło (45-55)

Erdt Agnieszka
Mullā Ṣadrā (1572–1640) – wprowadzenie do życia i myśli filozofa perskiego (57-66)

Krawczuk Marcin
Miejsce etiopskiego kościola ortodoksyjnego w życiu społecznym i politycznym współczesnej Etiopii (67-83)

Machut-Mendecka Ewa
Chwalebna przeszłość arabska w obrazach renesansu literatury XIX i XX w. (85-98)

Mytko Janusz
Ozaki Yukio i Inukai Tsuyoshi – liderzy ruchu przeciwko rządowi Katsury Tarō (99-112)

Niechciał Paulina, Olzacka Elżbieta
Rozwój prasy tadżyckiej – geneza, przemiany i cele (113-126)

Religa Małgorzata
Podstawowe wiadomości o prozodii klasycznej poezji chińskiej shi (127-135)

Rodziewicz Magdalena
„Białe małżeństwo” (ezdewadż-e sefid) – dyskusja wokół nieślubnych związków we współczesnym Iranie (137-153)

Rucki Mirosław, Abdalla Michael
Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze Św. Jakuba Brata Pańskiego (155-165)

Starecka Katarzyna
Japonia, Korea Południowa, Chiny – inicjatywy wspólnego opisu dziejów najnowszych (167-182)

 

Utwory literackie

Erdt Agnieszka
Mullā Ṣadrā. Podróże intelektualne. Prolog autora  (183-192)

 

Recenzje

Bednarczyk Adam
Natsume Sōseki, Wrota  (193-199)

Kałużyńska Irena
Piotr Adamek, A Good Son Is Sad if He Hears the Name of His Father. The Tabooing of Names in China as a Way of Implementing Social Values (200-202)

 

Kronika

Z ruchu naukowego na polu orientalistyki

Działalność PTO  (219)

Kronika kulturalna  (219)